Guangzhou Cleaning Cleaning Service Co.,LtdGuangzhou Cleaning Cleaning Service Co.,Ltd
CONTACT US
Fax: 020-8726717
Tel: 020-8726717
E-MAIL: shzeneng@msn.com

Contact Us

Guangzhou jieling cleaning cleaning services limited

contact: Miss LI

Tel: 020-8726717

Fax: 020-8726717

email: shzeneng@MSN.com

address: haizhu district, Guangzhou City, Guangzhou Avenue

website: http://www.yorkshirevanandman.com/